Egyéb

Vizsgálják a gáz- és az árampiacot

Vizsgálják a gáz- és az árampiacot

2005. 06. 16.

A Bizottság energiaügyi fõigazgatósága által összeállított legutóbbi ágazati jelentés megállapította, hogy a liberalizáció egyelõre nem hozta meg a kívánt eredményeket sem az áram-, sem a gázpiacon. A szolgáltatók ajánlatai nem igazán versenyeznek egymással, az újonnan piacra lépõ szolgáltatók száma csekély, szinte teljesen hiányzik a piaci integráció, s továbbra is igen nagyfokú a piacok koncentrációja. Az esetleges versenykorlátozó jelenségek kiküszöböléséhez is elvezetõ részletes vizsgálat megkezdésével azonban meg kellett várni az alkotmányszerzõdésrõl rendezett francia népszavazást (hiszen mind az áram-, mind a gázpiacon az egyik legnagyobb szereplõ a korábbi francia állami monopólium).

A most megkezdett vizsgálat közvetlen célja az adatgyûjtés, amely megalapozhatja a késõbbi esetleges szigorúbb fellépést. A Bizottság több mint háromezer kérdõívet küldött szét a két szektor vezetõ cégeihez (energiatermelõkhöz, -szállítókhoz és -kereskedõkhöz), amelyek elsõsorban az árampiaci árképzést és a gázpiac mûködésének módját tudakolják. A két fõigazgatóság szerint az energiapiaci árakat az elõállítás/beszerzés költségének és a szállítás költségének kell(ene) meghatároznia, a mostani vizsgálat fõleg az elsõ tényezõre összpontosít.

A tudakozódás kizárólag a nagyfogyasztók piacára vonatkozik, mivel a lakossági piacon 2007-ig nincs liberalizációs kötelezettség. A Bizottságnak azonban meggyõzõdése, hogy a nagyfogyasztók piacán uralkodó viszonyok végsõ soron a kisfogyasztókat is érintik, hiszen egyrészt a termékek árába beépül az energiaköltség, másrészt pedig, ha a liberalizáció nem hozza meg a kívánt eredményeket a nagybani piacon, akkor még nehezebb lesz sikereket elérni a lakossági piacon. A vizsgálódás mind a 25 tagállamra kiterjed, még a viszonylag leginkább kompetitívnek tartott Nagy-Britanniára is. A felmérés elsõ részeredményei már az év végén rendelkezésre állnak majd, a fõbb megállapításokat 2006-ban hozzák nyilvánosságra.


 

forrás: Bruxinfo