Hírek

Veszélyben a schengeni rendszer?

2018. 12. 04.

A Schengeni egyezmény nyomán létrejött határellenőrzési rendszer az Európai Unió egyik legkézzelfoghatóbb és leghasznosabb vívmánya. Egy olyan közös siker, amely minden állampolgárt személyesen érint. Hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a felesleges ellenőrzések kiiktatásával növeli a hatékonyságot.

A Schengeni rendszer alapja az a belátás, hogy a külső határok megfelelő védelmével a belső határok csak fölösleges akadályt jelentenek, amelyeket le kell épí­teni. Ez egy világos és helyes logika. A külső határok védelme a legelső és legfontosabb feladat, amely jelentős feladat és felelősség. A tagállamok egymásra vannak utalva, hiszen a közös határ éppen annyira erős, amilyen a leggyengébben védett szakasz. A külső határok megfelelő védelme így nem lehet vita vagy kompromisszum tárgya, hiszen anélkül az egész együttmőködés nem ér semmit.

Megfelelően védett külső határok mellett, a belső határok fenntartása nemcsak helytelen, de rettentően káros is. Magyarország határvédelmére nem lehet panasz, ennek ellenére a magyar – osztrák határon reggelenként órákat kell várakozniuk az ingázó dolgozóknak, mert az osztrák fél egyoldalú határellenőrzést vezetett be. Ezek az intézkedések komoly károkat okoznak személyesen a polgároknak és a gazdaság egészének is, amellett, hogy a tagállamok közti viszonyokat is rontják. Nem tudok olyan jelentést támogatni, amely elősegíti az ilyen egyoldalú lépések bevezetését, vagy könnyí­tést ad a meglévő szabályozáshoz képest.