Egyéb

Gyürk András előadása a Magyar Páneurópa Unió váci konferenciáján

2016. 09. 10.

Szeptember 10-én Gyürk András a Magyar Páneurópa Unió nemzetközi konferenciáján tartott előadást Európa jövőjéről, a közös európai gondolkodás alternatíváiról. Gyürk András az  „Európa visszahódítása: kihívások és veszélyek” címen tartott előadásában kitért az európai válság természetére, melynek a migráció tünete csupán, nem pedig kiváltó oka. Beszédében kiemelte, hogy Európa igazi válsága tulajdonképpen egy identitásválságból fakad: elvesztek a lelkesítő közös európai ideák, ami maradt, az a lélektelen bürokrácia és posztnemzeti technokraták.

A probléma felismerését követően előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogyan jutott el idáig Európa, mi tehát az európai identitásválság oka? Gyürk András a nagy európai demokratákat idézve emlékezett meg többek között Robert Schuman méltán híres szavairól: „Európa keresztény lesz, vagy nem lesz.” A válság valódi oka, hogy az ideáit vesztett politika túszul ejtette Európát, elfoglalta a médiát és a felsőoktatást, a felelősség relatívvá vált, eljött a korszakot, ahol senki semmiben sem hisz már. A rendszer azonban megroppanni látszik, ugyanis a migrációs válság kikezdte a biztonság ígéretét, a gazdasági válság pedig a jólét ígéretét. A jólét és a biztonság csökkenésével láthatóvá válik hova vezetett a szélsőségesen liberális politika, és Európa elkezdi keresni gyökereit.

Gyürk András előadása végén leszögezte, hogy elérkezett az európai újratervezés ideje. A közös európai jövőről való gondolkodás alapja kizárólag az európai keresztény örökségből, a közös identitásból való kiindulás lehet. Európának saját jövője érdekében kell megőriznie a keresztény gyökereit, és ebben a változásban Magyarország jó példával járhat elől, mint azon kevés tagállamok egyike, aki már szakított a politikai korrektség kultúrájával és lefolytatta az újratervezéshez szükséges vitákat.