Egyéb

Uniós energiahatékonysági intézkedések az energiaszámlák mérséklése érdekében

Uniós energiahatékonysági intézkedések az energiaszámlák mérséklése érdekében

2012. 09. 11.

Az Unió 20-20-20-as energetikai célkitűzései közül jelenleg az energiahatékonyság területén tapasztalható a legnagyobb lemaradás. Sok kezdeményezés már jó irányba mutat, azonban a 2020-ra kitűzött 20%-os energiamegtakarításhoz képest eddig csupán 9%-kal sikerült csökkentenünk energiafogyasztásunkat.

Az energiahatékonysági irányelv intézkedései olyan területekre fókuszálnak, ahol a legolcsóbban lehet látványos energia-megtakarítást elérni. Az irányelv céljai közé tartozik, hogy az energiaszolgáltatók segítsék ügyfeleiket az energia-megtakarítás elérésében, illetve a központi kormányzat élen járjon a középületek energiahatékonyságának növelésében. Az irányelv elfogadása előrelépést jelent a fogyasztók érdekeit szolgáló fogyasztásmérés és innovatív számlázás területén is. 

A Fidesz delegációvezetője a téma vitájához fűzött írásbeli nyilatkozatában üdvözölte, hogy az irányelv olyan érdemi intézkedéseket tartalmaz, amelyek nemcsak a gazdaságot dinamizálják, hanem energiaszámláinkat is mérséklik. Az EP képviselő emlékeztetett: "az energiahatékonysági célkitűzéseink mindaddig hangzatos célok maradnak, amíg a finanszírozási kérdések nincsenek megoldva. Sokszor nem is az elhatározással, hanem a felújításhoz szükséges támogatások megszerzésével és az önrész előteremtésével van a probléma".

A Fidesz delegációvezetője ezért nagy előrelépésnek tartja, hogy magyar kezdeményezésre egy innovatív finanszírozási eszköz is bekerült az irányelvbe. A javaslat szerint a nem ipari kibocsátóktól származó fölös kvótákat az állam értékesítheti, és az abból származó bevételt energiahatékonysági célok megvalósítására használhatja fel. "A magyar javaslat révén lehetőség nyílik arra, hogy a kvótaeladás bevételeivel ki lehessen váltani az energiahatékonysági programokhoz szükséges önrészt. Így a gazdasági válság ellenére is nagy számban valósulhatnak meg olyan beruházások, amelyek látványos energia megtakarítást érnek el" – zárta írásbeli nyilatkozatát az EP képviselő.