Egyéb

Új lehetőségek az EU-orosz kapcsolatokban

Új lehetőségek az EU-orosz kapcsolatokban

2008. 05. 20.

A politikus napirend előtti felszólalásában utalt a remélhetőleg mihamarabb elfogadásra kerülő kétoldalú szerződésre, mely hosszú távon meghatározhatja a két fél viszonyát. A megállapodásnak Gyürk András véleménye szerint ki kell térnie energetikai kérdésekre is, szem előtt tartva a kölcsönösség elvét. Az említett cél eléréséhez Oroszország az Energia Charta ratifikálásával járulna hozzá, egyedül ez a lépés képes átlátható viszonyokat teremteni az energiapiacon – vélekedett a képviselő. Gyürk András úgy látja, hogy az Energia Chartában foglaltak értelmében mind az ellátásbiztonság, mind pedig a befektetés-ösztönzés kérdése szilárd alapokra helyeződne, ez pedig Oroszország számára is átlátható helyzetet teremtene. Amennyiben ugyanis elmarad a Charta ratifikálása az oroszok részéről, úgy a fejlesztések folyamatossága is veszélybe kerül, megakadályozva Oroszországot vállalásainak pontos teljesítésében – tette hozzá. Gyürk András szerint a küszöbön álló csúcstalálkozó sikere abban rejlik, hogy a tagállamok – a rövid távú megfontolások árnyékaiból kilépve – készek-e egységes hangot megütni közös érdekeik érvényesítése érdekében.