Egyéb

Szavazás a közszféra információinak felhasználásáról

Szavazás a közszféra információinak felhasználásáról

2013. 06. 13.

 A digitális forradalom hatására megnőtt  az adatokon alapuló innovatív termékek, szolgáltatások és a közigazgatási szervek birtokában lévő adatok szerepe. Támogatandó az a törekvés, hogy az  Unió könnyítse meg a közszféra információinak külső felhasználását a szabályok összehangolása és az akadályok felszámolása révén.

A jogorvoslati eljárások esetében üdvözlendő a javaslat, hogy a hivatkozott független testület akár a nemzeti bíróság is lehessen.
A célkitűzések megvalósítása szempontjából fontos, hogy a tagállamoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a módosított irányelv átültetésére,ezért támogatandó az erre vonatkozó két éves határidő.