Egyéb

Szabad Európa Gyakornoki Program 2014

Szabad Európa Gyakornoki Program 2014

2013. 10. 03.

 A program célja:
 
Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába. 2005 óta több mint száz fiatal vett részt a programban.
 
A program felépítése:
 
A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2014 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.
 
Részvételi feltételek*:
 

 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 évközötti életkor
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

 
 
 
A pályázás menete:
 
a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 

 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől, ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
 • motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:

 
1.   Ön szerint melyek voltak a főbb pártpolitikai törésvonalak az Európai Parlamentben a Tavares-jelentés vitája kapcsán?     VAGY
2.   Ön szerint melyek az Arab-tavasz tanulságai két év távlatában, és megfelelő volt-e az Európai Unió fellépése?     VAGY
3.  Ön szerint sikeresen kezeli-e az Európai Unió a kontinenst érintő gazdasági és pénzügyi válságot?
 
A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.
 
Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés.
 
A pályázatok beérkezésének határideje:                                2013. október 25. (péntek)
 
A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:                              Gyürk András           
                                                                                                    Szabad Európa Pályázat
                                                                                                 1364 Budapest, Postafiók 117.