Egyéb

Szabad Európa Gyakornoki Program 2013

Szabad Európa Gyakornoki Program 2013

2012. 09. 25.

A program célja:

Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába. 2005 óta több mint száz fiatal vett részt a programban.

A program felépítése:

A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2013 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.

Részvételi feltételek*:

 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 év közötti életkor
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

 

A pályázás menete:

a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
 • motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:

 

1.   Ön szerint az elmúlt években melyek voltak a közös uniós külpolitika legfontosabb eredményei?       VAGY

2.   Ön hogyan értékeli az Európai Unió jelenleg tárgyalt gazdasági válságkezelési javaslatait?     VAGY

3.  Ön szerint melyek voltak a legfontosabb pártpolitikai törésvonalak a Magyarországról szóló, idén januárban rendezett európai parlamenti vita során?

 

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.

Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés, betegbiztosítás.

A pályázatok beérkezésének határideje:                                2012. október 19. (péntek)

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:                        Gyürk András           

                                                                                                       Delegációvezető

                                                                                                       1364 Budapest, Postafiók 117.