Egyéb

Szabad Európa Gyakornoki Program 2012

Szabad Európa Gyakornoki Program 2012

2011. 09. 28.

A program célja:
 
Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség Delegációjának munkájába. 2005 óta több mint száz fiatal vett részt a programban.

A program felépítése:

A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2012 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.


Részvételi feltételek:

•    magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
•    21-30 év közötti életkor
•    legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
•    két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
•    alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
•    a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

A pályázás menete:

a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

•    rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
•    diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
•    nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
•    2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
•    motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
•    rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:

1.   Ön szerint melyek a közös uniós gazdasági kormányzás mellett, valamint ellene szóló érvek?       VAGY

2.   Ön szerint a magyar diplomáciának hogyan érdemes viszonyulnia Kínához és Oroszországhoz?     VAGY

3.  Ön szerint melyek az új kormány legfontosabb külpolitikai eredményei?

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.

Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés, betegbiztosítás.

A pályázatok beérkezésének határideje:        2011. október 7. (péntek)

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:       

Gyürk András   

Delegációvezető

1364 Budapest, Postafiók 117.