Kutatás-fejlesztés

Sürgős megoldásra van szükség Erasmus-ügyben!

2023. 09. 06.

Az Európai Parlamentben ma került sor az Európai Bizottság által javasolt Iliana Ivanova, innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosjelölt meghallgatására. Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője a meghallgatáson egyetlen magyar képviselőként kapott lehetőséget a felszólalásra: „Választ kértem a biztosjelölt asszonytól arról a magyar diákok, tanárok és kutatók számára diszkriminatív eljárásáról, amit az Európai Tanács rendeletére hivatkozva az Európai Bizottság hozott a modellváltó egyetemek Erasmus+ és Horizont Európa programjaiból való kizárása kapcsán. Kérdésem arra vonatkozott, hogy biztosként hogyan tudná elősegíteni a helyzet megoldását, mikorra várható a megegyezés”. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője szerint is a biztosjelölt legsürgetőbb feladata az Erasmus-ügy megoldása kell, hogy legyen. „A magyar hallgatók és kutatók Brüsszel általi diszkriminációja elfogadhatatlan. Sürgős fellépésre van szükség, mielőtt a brüsszeli bürokraták szétvernék az európai tudományos együttműködést” – tette hozzá.

„Ez a diszkriminatív döntés a magyar egyetemek kétharmadát, és mintegy 180.000 hallgatót rekeszthet ki 2024-től, ami óriási versenyhátrányba taszítja a diákokat és presztízsveszteséget okoz a kiemelkedő magyar egyetemeknek is, és az idő is fogy, ezért mielőbbi megoldásra van szükség”- hangsúlyozta Bocskor Andrea. „Iliana Ivanova biztosjelölt asszony válaszában sajnálatosnak tartotta, hogy a fiatalok lehetőségektől esnek el. Megerősített minket abban, hogy tud a fennálló vitáról és a megoldás része kíván lenni. A biztosjelölt asszony kiemelte, hogy nem szabad, hogy a diákok legyenek a politikai viták áldozatai és vállalta a párbeszéd elősegítését, hogy a megoldás mielőbb megszülethessen” – tette hozzá a képviselő.

Gyürk András szerint a Bizottság minden határon túlment az Erasmus- és Horizont Európa-ügyben. „Az egyetemi csereprogramokban és tudományos együttműködésekben való részvétel nemzetiségi alapon való korlátozására csak a legsötétebb történelmi korszakokban volt példa. A brüsszeli bürokraták azonban erre az útra léptek – magyar hallgatók ezreit akarják diszkriminálni, és tudatosan a magyar egyetemek hírnevének rombolására törekszenek. Ennek az elfogadhatatlan döntésnek az azonnali felülvizsgálatát, valamint a magyar hallgatók és kutatók jogainak és lehetőségeinek teljes helyreállítását várjuk el Ivanova biztosjelölt asszonytól” – fogalmazott.