Energetika

Nyilvános meghallgatás a Bizottság téli csomagja kapcsán

2016. 06. 29.

Az első panel témája az EU földgáz ellátásbiztonságának növelése a Földgázellátás biztonságáról szóló rendelet felülvizsgálata fényében, valamint az energiával kapcsolatos államközi megállapodásokra vonatkozó határozat módosítása volt. A meghallgatás második felében a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó stratégiát valamint a fűtési és hűtési stratégia kezdeményezéseit tárgyalták a felszólalók.

Jerzy Buzek az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Szakbizottság elnöke nyitotta meg a nyilvános néppárti meghallgatást. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság minden tagállam számára való garantálása az egyik legfontosabb közös feladata az uniónak, melyben közös a felelősség is.

Az első panelt moderáló Vladimir Urutchev, az energiával kapcsolatos államközi megállapodásokra vonatkozó határozat néppárti árnyék jelentéstevője felszólalásában kiemelte az ellátásbiztonság fontosságát. Urutchev képviselő felhívta a figyelmet, hogy az energia biztosítása a háztartásokban az Európai Parlament egyik kiemelten kezelt feladata, ezért is van szükség a tagállamok közti minél nagyobb szolidaritásra és kooperációra az európai állampolgárok mindenkori energia ellátása érdekében.
Nikolay Nikolov a bolgár energiaügyi miniszter-helyettes üdvözölte a teljesebb körű koordinációra való törekvést a tagállamok között és bemutatta a bolgár gáz infrastruktúra közelmúltbeli és jövőbeli fejlesztési beruházásait, valamint rávilágított a szomszédos tagállamok összekötött gázhálózatainak fontosságára az ellátásbiztonság és a piacok megfelelő működése érdekében. Második felszólalóként Christian Schwarck az IOGP külügyi kapcsolatokért felelős igazgató-helyettese a földgáz jövőbeli fontosságát hangsúlyozta, miszerint az elektromos autók és a megújuló energiaforrások térnyerése ellenére is a földgáz az EU energiamixének fontos tényezője marad.

A meghallgatás második részét Algirdas Saudargas, a fűtési és hűtési stratégia néppárti árnyék jelentéstevője vezette. A cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó stratégiát elemző panelben Ságvári Pál, Magyarország energiabiztonsági utazó nagykövete a Közép-kelet-európai Régió földgáz infrastruktúráját mutatta be és elemezte. Meglátása szerint a Horvátországba tervezett cseppfolyósított földgáz terminál megépülése jótékony hatással lenne a Duna Régió ellátásbiztonságára, ugyanakkor a szükséges összekötő infrastruktúra fejlesztése, valamint a tarifák racionalizálása nélkül egy terminál felépülése a régióban még nem elegendő.

A meghallgatás utolsó felszólalója, Kriston Ákos a Magyar Földgáztároló Zrt. igazgató-helyettese, bemutatta a földgáztárolás jelentőségét a közép-európai régióban. Rávilágított, hogy a földgáz tározás egyaránt képes biztosítani a rugalmasságot a gázpiacon illetve a stratégiai tartalékot egy újabb gázkimaradás esetén.

A zárszóban Buzek elnök úr kiemelte, hogy a gázpiac helyzetében még sok dolga van az Európai Uniónak, ugyanakkor biztató a helyzet, hiszen az elmúlt években sokat tettek a tagállamok az energiabiztonság és az Energiaunió kiteljesedése érdekében.