Egyéb

Napirend előtti felszólalás a Nabucco gázvezeték megépülése érdekében

Napirend előtti felszólalás a Nabucco gázvezeték megépülése érdekében

2007. 04. 23.

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim!

Az uniós tagállamok március eleji, brüsszeli csúcstalálkozójukon egyöntetűen hitet tettek a közös energiapolitika mellett. Az ambiciózus célkitűzések elfogadása végre megteremti annak a lehetőségét, hogy Európa érdemben csökkentse függését a nyersanyagforrásokat tekintve szerencsésebb helyzetben lévő országoktól.

A formálódó közösségi energiapolitika egyik alappillére a Nabucco vezeték megépítése lehet, amely vállalkozásnak a tagállamok ösztönző döntésen túl az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kötelezettségvállalása is új lendületet adott.

A fentiek fényében különös aggodalomra ad okot Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnöknek azon nyilatkozata, amelyben kijelentette, hogy „a Nabucco egy álom, és nekünk nem álmokra van szükségünk”.

A hasonló kijelentések azok érdekeit szolgálják, akik a gazdasági érveken túlmutató hatalmi megfontolásokból igyekeznek megosztani az Európai Uniót az energetikai együttműködés terén. A közös energiapolitika az egységes fellépésen, és a különalkuk mellőzésén kell, hogy alapuljon, mert az európai ellátásbiztonság kérdése nem lehet rövid távú érdekek martaléka. Az energia kérdésében csak egy szolidáris és közös hangon beszélő Unió képes megvédeni érdekeit.