Egyéb

Megkezdődött az Európai Parlament őszi ülésszaka

Megkezdődött az Európai Parlament őszi ülésszaka

2005. 08. 29.

Augusztus 29-én megkezdõdött az Európai Parlament õszi ülésszaka, így az Ipari, kutatási és energiaügyi bizottság is munkához látott. A bizottság õszre tervezett napirendjén szerepel többek között: jelentés elfogadása az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól, vélemény alkotása a globális éghajlatváltozás elleni csata megnyerésérõl, valamint a vegyi anyagok bejegyzésével, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával (REACH) kapcsolatos rendeletrõl. "Megújuló energiaforrásokkal végezhetõ fûtés és hûtés" címmel az Európai Parlament saját kezdeményezésû állásfoglalást kíván elfogadni, melyet szintén az Ipari bizottság készít elõ.

Gyürk András, az Ipari Bizottság tagjaként már több témában is módosító indítványt nyújtott be. A globális éghajlatváltozásról szóló véleménytervezethez fûzött módosító indítványok célja többek között, hogy az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása költséghatékonyabbá váljon.

Az elektronikus kommunikáció európai szabályozásával és piacával kapcsolatos jelentéstervezet esetében Gyürk András azt kívánja elérni, hogy a virtuális mobilszolgáltatók térnyerése révén lehetõvé váljon a fogyasztói árak csökkenése, és a mobilszolgáltatások innovációjának növekedése. Módosító indítványt nyújtott be emellett még annak érdekében, hogy az Európai Bizottság rendszeresen ellenõrizze, hogy a mobilberuházások mennyire felelnek meg a környezet-, és egészségvédelmi szempontoknak, és ennek eredményérõl folyamatosan számoljon be az Európai Parlamentnek.