Egyéb

Magyarországi áramszünetek: választ adott az Európai Bizottság

Magyarországi áramszünetek: választ adott az Európai Bizottság

2009. 05. 11.

A történet előzménye, hogy egy hóvihar következtében áramkimaradás sújtott több tucat hazai települést. Egyes falvakban 4 napig akadozott az áramellátás. Ennek következtében oktatási intézményeket kellett bezárni, problémák merültek fel a vízszolgáltatásban, kihűltek a lakások és sok háztartásban tönkrement a hűtőben tárolt élelmiszer. Gyürk András arra kérte a Bizottságot, fejtse ki véleményét azzal kapcsolatban, hogy  a hatályos árampiacra vonatkozó közösségi jogszabályokat elégségesnek tartja-e fogyasztóvédelmi szempontból, különös tekintettel az áramszünetekből fakadó károkra. A fideszes politikus mindemellett azzal kapcsolatban is tájékoztatást várt, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tervez a fogyasztóvédelmi rendelkezések megerősítése érdekében.

Az alábbiakban olvasható az Európai Bizottság válasza:

 

P-1697/09HU

Piebalgs úr válasza

a Bizottság nevében

(8.4.2009)

A villamosenergia-irányelv rendelkezik a villamos energiával való ellátáshoz fűződő jogról. Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy gondoskodjanak „arról, hogy minden háztartási fogyasztó, és ahol a tagállamok szükségesnek tartják, a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a vállalkozások, amelyek 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és éves forgalmuk vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 10 millió EUR-t) egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, azaz a tagállam területén belül joguk legyen a meghatározott minőségű villamos energiával való ellátásra, méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árakon”. A nemzeti szabályozó hatóságok rendszeresen értékelik a villamosenergia-ellátás minőségét. A Council European Energy Regulators (Európai Energiaszabályozók Tanácsa – CEER) 2008 decemberében kiadta az energiaellátás minőségéről szóló 4. értékelő jelentését. A jelentés megtekinthető a CEER weboldalán.

A villamosenergia-irányelv célja továbbá, hogy létrehozza a villamos energia belső piacát. Ebből az következik, hogy a verseny növekedése megköveteli az ellátás biztonságának és a szolgáltatások minőségének növekedését is. Az áramszolgáltatás kimaradásainak elkerülésére vonatkozó intézkedések egyértelműen az ellátásbiztonság növelésének és a végső fogyasztók színvonalasabb szolgáltatásokkal való ellátásának a részét képezik.

 

A villamosenergia-irányelv nem rendelkezik azoknak a szabályoknak az összehangolásáról, amelyek az áramszolgáltatás kimaradása által okozott károk megtérítésére vonatkoznak. A Bizottság azonban hamarosan tanulmányt fog készíteni az átvitelirendszer-üzemeltetők felelősségéről áramkimaradás esetén. A tanulmány megvizsgálja, hogy az egyes tagállamok szabályozása közötti eltérések akadályt jelentenek-e a villamos energia belső piacának létrehozásában.

A kiskereskedelmi verseny növelése és a fogyasztói pozíció megerősítése érdekében a Bizottság 2008-ban létrehozta a lakossági energiafórumot. A fórum általános célja, hogy versenyképes, energiahatékony és tisztességes kiskereskedelmi piacot alakítson ki a fogyasztóknak. A fórum első alkalommal hozta össze a kulcsfontosságú nemzeti érdekelt feleket, beleértve a tagállamokat, valamint a fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtásáért és betartatásáért felelős szabályozókat és fogyasztói testületeket. Az energiafogyasztókat védő meglévő szabályozásra alapozva és a 2007. szeptember 19-én elfogadott harmadik energiacsomag részeként a Bizottság javaslatokat tett a magas szintű szolgáltatást, fenntarthatóságot és ellátási biztonságot nyújtó, teljes mértékben versenyképes villamosenergia- és földgázpiac megvalósítására. A Parlament kiegészítette a Bizottság javaslatait azzal, hogy olyan módosítást terjesztett elő, amely a nemzeti szabályozókat tenné felelőssé a szolgáltatás és az ellátás minőségére vonatkozó szabványok és követelmények kialakításáért és jóváhagyásáért. Ezenkívül az uniós tagállamok felelnek majd a fogyasztók piaci információkkal való ellátására vonatkozó uniós rendelkezések, valamint a kiszolgáltatott fogyasztók védelmére és az energiaszegénységre vonatkozó rendelkezések végrehajtásáért. A végleges szöveg elfogadásáról folyó tárgyalások várhatóan a közeljövőben lezárulnak.