Egyéb

Magyar elnökségi látogatás az Európai Parlament Ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságában

Magyar elnökségi látogatás az Európai Parlament Ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságában

2011. 01. 27.

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter európai parlamenti bemutatkozása során kiemelte, hogy a magyar elnökség prioritásként kezeli az Európai Unió energiapolitikáját, amely a február 4-ei Tanácsülés egyik fő témája lesz. A megbízható és fenntartható, de egyben megfizethető energiaellátásnak ugyanis azonnali hatása van mind az európai ipar versenyképességére, mind az uniós állampolgárok életminőségére. A miniszter emlékeztetett, hogy a hazánk elnöksége alatt tárgyalandó stratégiai célkitűzések évtizedekre meghatározhatják az európai energetika fejlődési irányát.

A magyar elnökség szerint az európai energiapolitika alappillére egy integrált belső energiapiac, melynek megvalósításához jelentős infrastrukturális fejlesztésekre és további szabályozási reformokra van szükség. Konkrét lépésként említette a miniszter az egyes tagállamokat összekötő határkeresztező kapacitások kiépítését, a kereskedelem átláthatóságának növelését és az engedélyeztetési eljárások egyszerűsítését. Az elnökség továbbá rámutatott: a célok 2020-ig történő megvalósításához közel egy milliárd euró értékű beruházásra van szükség.

Az elnökség másik fő célkitűzése az energiatakarékosság előmozdítása. Ezzel kapcsolatban Fellegi kiemelte, hogy az eddig elért eredmények még jelentősen elmaradnak a kiaknázatlan lehetőségekhez képest. Ez különösen érvényes a lakó- és középületekre, illetve a közlekedési szektorra.

Az Európai Parlament ITRE szakbizottságának tagjai üdvözölték a magyar elnökség által bemutatott programot és annak prioritásait. Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a Nabucco és az észak-déli gázfolyosó megvalósításával kapcsolatos elnökségi tervekre kérdezett rá. A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a félév és a februári Tanácsülés során is kiemelt prioritásként fogják kezelni ezt a két beruházást. Ezt követően több képviselő is az elnökség klímaváltozással kapcsolatos stratégiája iránt érdeklődött. A magyar miniszter válaszában kiemelte, hogy az idei dél-afrikai klímacsúcson Európának már egységes álláspontot kell képviselnie annak érdekében, hogy globálisan kötelező érvényű célok kerülhessenek elfogadásra.

A magyar elnökség infokommunikációs prioritásairól dr. Nyitrai Zsolt államtitkár számolt be az Európai Parlament szakbizottságának. A célkitűzések az Európai Digitális Menetrend megvalósítására irányulnak, melynek fő célja, hogy egy nagy sebességű internetre épülő egységes digitális piacot teremtsen az Európai Unióban. Az államtitkár az információbiztonság témakörében elmondta, hogy a soros elnökség kiemelt célja az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) mandátumának meghosszabbítása. Emellett a szervezet modernizálása is aktuálissá vált a legújabb biztonsági kihívások fényében. Nyitrai kiemelte, hogy a kritikus információs infrastruktúrák védelme témakörre egy konferenciát is szentel a magyar elnökség. A frekvenciával kapcsolatos ügyek kapcsán az első rádióspektrum-politikai program jelent kiemelt jogalkotási prioritást a magyar elnökség idején. A szakpolitikai program a 2011-2015-ig terjedő időszakra vonatkozik. A kezdeményezés célja egy uniós szinten koordinált spektrumpolitika kialakítása, mely a fogyasztók és a vállalatok számára fog jelentős előnyöket jelenteni. A frekvencia gazdálkodás kérdéskörében megmutatkoznak az ellentétes tagállami álláspontok, ennek ellenére az elnökség törekszik arra, hogy még ebben a félévben kompromisszumos megoldásra jussanak a döntéshozók.

Az európai parlamenti képviselők üdvözölték az elnökség programját és felszólalásaikban a gyors döntéshozatal szükségességére hívták fel a figyelmet.