Egyéb

Közös energiapolitikát az erős Európáért!

Közös energiapolitikát az erős Európáért!

2007. 07. 10.

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Képviselőtársaim!

Felismerve Európa energetikai kiszolgáltatottságát egyre többen hisznek abban, hogy nem létezhet erős Európa közös európai energiapolitika nélkül. Amikor a közös energiapolitika lehetséges jövőbeni alappilléreiről gondolkodunk, érdemes megbecsülnünk azt a pillért, ami már ma is létezik. Vidal Quadras úr jelentése erről a már kész pillérről, a belső energiapiacról szól.

Egyetértek a jelentés azon megállapításaival, melyek szerint az EU belső energiapiacának kiterjesztése és a tagállamok közötti hatékony szolidaritási mechanizmusok megteremtése egyszerre szolgálják az ellátás biztonságát és a gazdasági hatékonyság növelését. A belső piacot azonban ezen elvek érvényesülése helyett ma még sokkal inkább jellemzi a magyar mondás, miszerint: "ahány ház annyi szokás".

Sajnálatos módon ugyanis számos tagállam, még nem hajtotta végre maradéktalanul az energiapiacra vonatkozó liberalizációs irányelveket. Az árampiac nyitása Magyarországon például előreláthatólag csak fél éves késéssel történik meg. Amennyiben pedig végül bekövetkezik, a szabad versenynek újabb akadály szab gátat: a túlzott piaci koncentráció. A Magyar Villamosművek Zrt. és a villamosenergia-termelők között megkötött hosszú távú áramvásárlási megállapodások a magyar piac mintegy 80 százalékát fedik le. Az Európai Bizottság ezen megállapodások mögött illegális állami támogatást feltételez és így joggal aggódik a valódi versenyért. Ha a piacnyitás ezek között a keretek között valósul majd meg, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy a fogyasztók abból semmit sem fognak profitálni. Nem csökkennek majd az árak és a szolgáltatás színvonala sem fog nőni.

Ha nem akarjuk, hogy a liberalizáció kudarcba fulladjon, az elvek érvényesülését is garantálnunk kell. Ezért várom, hogy a Bizottság – bejelentésének megfelelően – 2007 szeptemberének végén benyújtja a belső piacra vonatkozó további intézkedéseket tartalmazó csomagját. Remélem, megszületnek az erős Európa megteremtését szolgáló közös energiapolitika garanciái is.