Egyéb

Közép-Európa kitörési kísérlete a gázpiaci csapdából

Közép-Európa kitörési kísérlete a gázpiaci csapdából

2012. 06. 20.

Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője, megnyitóbeszédében kiemelte: a Duna Régió Gázpiaci Modell óriási előrelépés az utóbbi évek gyakorlatához képest. A 2009-es januári gázválság tanulsága az volt, hogy a közös energetikai kihívásokat nem lehet egy központi tervhivatal vagy különutas nemzeti megoldások révén kezelni. Kizárólag az összehangolt regionális erőfeszítések célravezetők. A néppárti politikus szerint a magyar soros elnökség alatt elfogadott Duna Stratégia megfelelő keretet biztosít ehhez a közös munkához, melynek első kézzelfogható eredménye a Duna Régió közös gázpiaci modellje.

Kaderják Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) igazgatója, a modell részletes bemutatása során átfogó képet adott a közép-európai infrastrukturális beruházások régiós gázpiacokra gyakorolt hatásairól. A modell eredményeként azonosítani lehet azokat a beruházásokat, amelyek a leginkább csökkentik a Duna Régió egyoldalú gázpiaci függőségét.

Orbán Anita utazó nagykövet, a Duna Stratégia energia cselekvési területét irányító magyar koordinátora beszédében hangsúlyozta: a Duna Régió Gázpiaci Modell különösen aktuális az energiainfrastruktúrákról folyó uniós jogalkotási vita fényében. A modell hasznos segítséget nyújt a regionális munkacsoportok számára, amelyek javaslatot tehetnek olyan energetikai beruházásokra, amelyek az Európai Bizottság értékelését követően uniós pénzügyi forrásokra számíthatnak. Orbán Anita kiemelte, hogy az energia cselekvési terület és a REKK együttműködésében megalkotott modell csupán az első lépés, a következő időszakban acselekvési terület kiemelten kíván foglalkozni a gáztározói kapacitások regionális koordinálásával.

Háttér: A konferenciát Gyürk András, Romana Jordan és Jan Brezina, az Európai Parlament Ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságának tagjai szervezték.

A konferencián részt vett többek között Jean-Arnold Vinois, az Európai Bizottság Energia Főigazgatóságának igazgatója; Andrea Ćirlićová, a Földgáz Rendszerirányítók Európai Hálózatának osztályvezetője; Colin Lyle, az Európai Energiakereskedők Egyesületének igazgatósági tagja és Jacques de Jong, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének fellebbezési bizottsági tagja.