Egyéb

Iránymutatások az Unió kutatástámogató politikájához

Iránymutatások az Unió kutatástámogató politikájához

2005. 03. 09.

Gyürk András hozzászólása Pia Elda Locatelli : Iránymutatások az Unió kutatástámogató politikájához c. jelentéséhez

 

A beszéd teljes szövege:

A XXI. század a tudomány, a kutatás és a műszaki fejlesztés évszázada lesz. Az előttünk fekvő dokumentum ebből a felismerésből indul ki és helyesen látja, hogy az EU-nak ezen a területen a legnagyobb erőfeszítésekre van szüksége, hogy helyt tudjon állni az egyre keményebb versenyben. A jelentést ezért támogatandónak tartom.

Engedjék meg azonban, hogy a rendelkezésemre álló rövid időben egy aggodalomra felhívjam a figyelmet. Ehhez pedig, – a témától talán nem idegen módon – Albert Einstein egy mondását hívjam segítségül: "A tudásnak határai vannak, a fantázia azonban végtelen". Most amikor a Liszaboni-stratégia lassan a ködbe vész, talán nem ünneprontás feltenni a kérdést, mi a garancia arra, hogy a jelentésben megfogalmazott ambíciózus célok nem a fantázia végtelen birodalmának maradnak részei, hanem valódi tudás alapjául szolgálnak majd. Magyarországról nézve például bár vonzónak, de ma még igen távolinak tűnik a három százalékos GDP arány, és ez bizony a legtöbb újonnan csatlakozott ország esetében így van.

Meggyőződésem szerint ezt az aggodalmat csak egyetlen módon lehet eloszlatni. Az új és régi tagállamokat eltérő és sajátos helyzetüknek megfelelő módon kell ösztönözni és támogatni a kutatás fejlesztés területén. Hogy ne állhasson elő olyan helyzet, amiben a gazdasági fejlettség szintjével arányosan lehet K+F forráshoz jutni. Ez ugyanis konzerválná a meglévő eltéréseket és a kohézió gyengüléséhez vezetne. Márpedig itt is igaz, hogy az Unió olyan erős, amilyen erősek és felkészültek a tagállamok.

Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy milyen sok Nobel-díjas tudóst adtunk a világnak. Itt és most azonban érdemes ehhez azt is hozzátenni, hogy nagyrészük már az USA-ban kutatva fejezte be pályafutását. Az agyelszívás jelensége ma is megfigyelhető. Európának tehát mindent meg kell tennie, hogy tudósait, kutatóit képes legyen megtartani. Csak ha ezen a téren nem lesz leszakadó régió, mondhatjuk majd el, hogy Európa sikeresen nézett szembe az új évszázad egyik legnagyobb kihívásával. S ha így lesz, érdemes volt elkészíteni ezt a jelentést.