Interjúk

Interjú Gyürk Andrással a népszavazást követően

2016. 10. 04.

„Meggyőződésem, hogy Brüsszelben a bürokrácia egy dologtól tart igazából, és az a népakarat.”

888.hu: Lehet-e negligálni a magyar népszavazás eredményét, és elindíthat-e az unióban egy dominóhatást a magyar népszavazás, különösen arra való tekintettel, hogy eddig minden EU-tagállam népszavazása hatással volt az unióra?

Gyürk András:Meggyőződésem, hogy Brüsszelben a bürokrácia egy dologtól tart igazából, és az a népakarat. Nincs az a politikai machináció, ami megrettentené őket, de a népakarat egyértelmű kinyilvánítása már a múltban is változtatásokat tudott elérni a politikájukban. Ezért vagyok optimistább a Bizottság tekintetében, és gondolom azt, hogy a leghamarabb ott indulhat be egy számunkra kedvező folyamat a kvótákkal kapcsolatban. A dominóhatás, pedig igen, elképzelhető. Ennek a kockázatát szerintem folyamatosan mérlegelik az Európai Bizottságban, és amint úgy értékelik, hogy valós veszéllyé válik a számukra ennek a megtörténte, akkor hátrálni fognak a kvóta ügyében.

888.hu: Mennyi időn belül várható, hogy a magyar népszavazás eredménye érezteti a hatását Brüsszel politikai döntéseiben?

Gy.A.:Nem napokról, nem hetekről, hanem hosszabban elhúzódó időtartamról van szó, akár évekről is beszélhetünk, mivel nagyon komolyan, mélyre beásott pozíciókról van szó, amelyek mögött részben ideológiai elkötelezettségek, részben pedig nagyon komoly érdekek húzódnak meg. Ezek a pozíciók nem egyik hétről a másikra változnak majd meg.

888.hu: Hogyan folytatódik a kvótaellenes népszavazás Brüsszelben? Mik lesznek a magyar lépések Brüsszelben annak érdekében, hogy a több millió magyar polgár a kényszerbetelepítési kvóták elutasításáról szóló népakarat érvényesüljön az Európai Unióban?

Gy.A.: Én elhúzódó küzdelemre számítok, miközben a népszavazásnak a hatása már nyilvánvalóan korábban érezhető lesz a 3,3 millió nemnek és a 98 százalékos elutasítottságnak. Közben nem gondolom, hogy egyik percről a másikra ennek a hatására föladnák a bennünket támadók a pozíciójukat. Viszont kétfelé választanám a támadásokat amiket kapunk. Az egyik eleme ennek ideológiai alapú, és ez most már évekre nyúlik vissza. Nyugodtan vissza lehet emlékezni az alkotmánymódosításra, a médiatörvényre és így tovább. A másik típusú támadás, az pedig gyakorlati alapú és az közvetlenül a bevándorlással és a kényszerbetelepítés elutasításával kapcsolatos. Ez a kettő persze összegabalyodik, és a szereplők is megegyeznek.
„Akik ugyanis emiatt támadnak minket, támadják a magyar kormányt és Orbán Viktort, azok ezt azért teszik, mert azt látják, hogy a saját föderalista és ideológia vezérelt európai elképzelésükkel szemben egyre jobban megerősödik egy a józan ész talaján álló nemzetek Európájában gondolkodó Európa…”
Mégis érdemes a kettőt külön kezelni a természetük miatt. Ugyanis az ideológiai támadás az olyan természetű, amin az észérvek nehezen változtatnak. Ezt a típusú offenzívát szerintem nem fogja gyengíteni, sőt bizonyos mértékben még erősíti is a népszavazás eredménye. Akik ugyanis emiatt támadnak minket, támadják a magyar kormányt és Orbán Viktort, azok ezt azért teszik, mert azt látják, hogy a saját föderalista és ideológia vezérelt európai elképzelésükkel szemben egyre jobban megerősödik egy a józan ész talaján álló nemzetek Európájában gondolkodó Európa, aminek a megjelenítője a magyar miniszterelnök. Ennek a támadásnak a gyengülésére egyáltalán nem számítok.

888.hu: Mi a másik, nem ideológiai jellegű támadás típus, amire most a kvóta elutasítása miatt számíthat Magyarország?

Gy.A.: A másik része a támadásoknak közvetlenül a kényszerbetelepítés miatti. Itt úgy gondolom, hogy szívós munkával el lehet érni eredményt a népszavazásra támaszkodva. Ennek talán már mintha látszódnának jelei az Európai Uniós Bizottságnak a megnyilvánulásaiban. Azok a megszólalások, amelyeket a népszavazás után hallottunk, elég biztatóak voltak. Bár volt némi pikírtség a részvételi számokat tekintve, de ezt nyugodtan el lehet felejteni, hiszen mindenki látja az abszolút számokat, látja a 98 százalékot. Ennek a hatására mintha már érzékelhető lenne egy kis változás. Nem csak a támadás iránya, de a hadszínterek is eltérőek a kvóta ügyében. Ott van a Bizottság és a Parlament is. Ami az Európai Parlamentet illeti, ott kevésbé vagyok optimista, mert ott még inkább elhúzódó természetű lesz a küzdelem, mert a parlament sokkal inkább ideológiavezéreltebb még a Bizottságnál is. Ott arra számítok, hogy előbb-utóbb pellengérre állítják Magyarországot. Ez nem következett be ezen a héten, de már voltak erre utaló törekvések. Ilyen volt a liberálisok akciója, a zöldek és a szélsőbaloldal is törekedett már erre. Egyelőre, ehhez nem kaptak többséget, de az csak idő kérdése, hogy a Parlamentben kiújuljanak a küzdelmek.