Egyéb

@ – Információs társadalom

@ – Információs társadalom

2005. 06. 23.

Tisztelt Elnök úr, kedves Képviselõtársaim!


 Remélem nem tartanak majd ünneprontónak, de az egyébként általam jónak ítélt és támogatott jelentés kapcsán egy negatívumról szeretnék szót ejteni. Ez a negatívum egy jelenség, amely egy egyre ismertebbé váló kifejezéssel irható le: e-érdektelenség.
 A Trautmann jelentésnek kétségtelenül igaza van, amikor azt állítja, hogy az ICT fejlõdésének a demokrácia erõsítését és a polgárok érdekét kell szolgálnia úgy, hogy azok résztvevõi és ne pusztán fogyasztói legyenek az információs társadalomnak. Valóban, csak ez lehet a célunk, de látnunk kell az akadályokat is.
 
 Az e-érdektelenség egy ilyen akadály. Ma Magyarországon például csak minden negyedik felnõtt használ rendszeresen internetet. Az internetet nem használók nagy többsége pedig azt állítja, hogy nincsen szüksége rá, vagy egyszerûen nem érdekli.
 A példa nem egyedi, az új tagállamok többségében hasonló arányokkal találkozhatunk. (Hogy nem pusztán ár-érzékenységrõl van szó, azt jól mutatja a mobil-kommunikáció rohamos elterjedése a kezdeti magas árak ellenére is. ) Az emberek egy jelentõs része számára úgy tûnik, nem egyértelmûek az internet nyújtotta elõnyök és lehetõségek.
 Ezekben a tagállamokban ily módon könnyen asszimetrikussá válhatnak a szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztések, hiszen a magas költséggel kiépülõ rendszerekkel szemben a társadalom jelentõs része, megfelelõ motiváció hiányában passzív, vagy elutasító. Mindez természetesen asszimetriához vezethet a régi és új tagállamok viszonylatában is.

 Ezt elkerülni és a kohéziót ezen a téren is erõsíteni közös érdekünk. Mindent meg kell tehát tenni az e-bevonás erõsítéséért az eddiginél is erõteljesebb, világosabb, közérthetõbb kommunikáció révén. A pozitívumok mellett hangsúlyt helyezve az új médiummal kapcsolatos negatív beidegzõdések és tévhitek eloszlatására is. Bízom benne, hogy a jelentés ebbe az irányba megtett lépés, ezért támogatom azt.