Egyéb

Hatalmi szóval törné le a roamingdíjakat a Bizottság

Hatalmi szóval törné le a roamingdíjakat a Bizottság

2006. 03. 10.

Az Európai Bizottság már tavaly csatába indult a mobiltelefon-szolgáltatók ellen a roamingköltségek (vagyis a külföldi mobiltelefonálás költsége) miatt. A Bizottság szerint abszurd, hogy bizonyos esetekben több euróba kerül egy perc külföldi telefonálás, holott technikailag semmi nem indokolja, hogy az ennyivel drágább legyen, mint a hazai roamingolás (vagyis amikor odahaza használjuk egy másik szolgáltató hálózatát). A Bizottság tavaly egy website-ot is indított, ami mutatja a roamingolás pontos költségeit államról államra, és figyelmeztette a szolgáltatókat, hogy ha az árak nem esnek drámaian, akkor jogszabállyal fogja õket kényszeríteni. A Bizottság ráadásul két eljárást is indított német és angol szolgáltatók ellen az indokolatlanul magas roamingtarifák miatt.

A legolcsóbb roaming a bizottsági weboldal szerint 20 cent volt egy négyperces csúcsidejû hívásért egy finn mobiltelefonon Svédországban. A legdrágább pedig 13,08 euró egy négyperces hívásért egy máltai mobilon Lettországban. Néhány esetben a roamingdíjak még emelkedtek is az elmúlt hat hónap során: Nagy-Britanniában egy üzemeltetõ a díjat 3,45 euróról 4,92 euróra emelte, abban az esetben amikor a fogyasztó az EU területérõl telefonál haza. A litván fogyasztóknak egy Franciaországból kezdeményezett négyperces hívás esetén 4,41 euró és az „elképesztõ” 12,08 euró közötti díjat kell fizetniük.

Viviane Reding távközlési biztos kedden közölte, hogy elfogyott a türelme és beterjeszt egy rendelettervezetet a tagállamok és az Európai Parlament elé, ami megtiltja a szolgáltatóknak, hogy nagyobb roamingköltséget számoljanak fel a felhasználóknak, amikor azok külföldön vannak, mint a hazai roamingolás esetén. Erre a fajta drasztikus beavatkozásra van precedens, az euróban történõ, határon átnyúló banki átutalások költsége sem lehet uniós szabályozás miatt magasabb, mint az államon belüli transzfer. A rendelet, aminek jogalapja az EK-szerzõdés 95-ik cikke, azon az alapon áll, hogy az Európai Unió egy egységes piac, és az ilyesfajta megkülönböztetés – a külföldi és a hazai roaming – indokolatlan és jogtalan diszkrimináció. A Bizottság jogalapként a márciusi Európai Tanács (EU-csúcs) záróközleményére is hivatkozik, ami kiemelte “a roamingdíjak csökkentésének fontosságát a versenyképességre vonatkozóan.”

Technikailag roamingnak nevezzük azt, amikor X telefonszolgáltató díjat számol fel Y szolgáltatónak azért, hogy Y szolgáltató felhasználója használhassa X telefonhálózatát. Akár azért, mert külföldön van, akár azért, mert a hívott fél egy másik hálózatban van, akár pedig azért, mert Y szolgáltató hálózata nem fed le bizonyos területeket. A felszámolt roamingdíjat Y szolgáltató aztán áthárítja felhasználójára. A külföldi roamingdíjak a Bizottság szerint aránytalanul magasabbak, mint az összes többi roamingdíj. A javasolandó uniós rendelet ezt fogja megtiltani, mondván ez az európai egységes piac mûködését akadályozza. „Európai biztosként kötelességem biztosítani, hogy a belsõ piacból a fogyasztók is profitáljanak” – jelentette ki Reding.

Szakértõk azzal magyarázzák az elsõ látásra meglehetõsen brutálisnak tûnõ beavatkozást a piaci folyamatokba, hogy noha egyértelmûen piaci problémáról – piaci erõfölénnyel való visszaélésrõl – van szó a nemzetközi roaming piacán, azt az EU érvényes, klasszikus versenyszabályokon alapuló keretszabályozása nem tudja kezelni. A fõ probléma az, hogy hiába alakult ki verseny a nagykereskedelmi piacon, az árcsökkenés nem jut el a fogyasztóig, egyszerûen azért, mert a legtöbb ember számláján olyan kis arányban jelenik meg a nemzetközi roaming, hogy ez nemigen befolyásolja szolgáltatóválasztásukat – vagyis nem alakul ki igazi verseny.

A javaslat fõ elemei:

Az új uniós rendeletnek minden esetben az üzemeltetõk közötti tarifákra (nagykereskedelmi árak) kell vonatkoznia. A rendelet biztosítaná, hogy az üzemeltetõk nem rónak ki a jelenlegi költségeknél jelentõsen magasabb árakat a más országok üzemeltetõire.

Annak biztosítására, hogy az üzemeltetõk nagykereskedelmi szintû megtakarításai továbbszálljanak a fogyasztóra, a Bizottság szükségesnek látja a kiskereskedelmi szint szabályozását is.

Az új uniós rendelet különösen azokat a roaming díjakat szüntetné meg, amelyek az EU-n belüli külföldi tartózkodás során fogadott hívásokra vonatkoznak.

Továbbá, az EU-n belüli külföldi utazás során kezdeményezett hívásokra vonatkozóan az új uniós rendelet bevezetné a „hazai árak szerinti díjszabás” alapelvét. Egy EU-n belül külföldre utazó mobil használóra mindig csak azokat a díjakat rónák ki, amelyeket a lakóhelye szerinti országban fizet: vagy helyi tarifát fizetne híváskezdeményezés esetén, tekintet nélkül arra, hogy az EU-n belül merre utazik (pl. madridi tartózkodás során taxi hívás esetén); vagy egy, az uniós országba irányuló hívásoknál szokásos nemzetközi tarifát, tekintet nélkül arra, hogy az EU-n belül merre utazik (pl. hazatelefonálás üdülés idején).

Teljesen érthetõ módon a szolgáltatók nem örülnek túlságosan a bizottsági javaslatnak, hiszen profitjuk jelentõs része, átlagosan mintegy 10-15 százaléka származik a roamingdíjakból. Képviselõik figyelmeztettek: más szolgáltatások ára fogja bánni az uniós lépést, hiszen a részvényesek aligha fogják eltûrni a nyereség ilyen drámai visszaesését csak úgy. Egy vállalat képviselõje azt mondta, hogy lehet, búcsút kell inteni például az ingyen osztogatott mobiltelefonoknak, amikkel eddig próbáltál magukhoz édesgetni a fogyasztókat a szolgáltatók, tekintve, hogy a kiesett bevételt valahogyan be kell hozni, akár áremelésekkel, akár kiadáscsökkentésekkel.
A szolgáltatói lobbi egyébként nem volt túl szervezett a javaslatot megelõzõ konzultációs (lobbi-) szakaszban: képviselõik nem tudtak közös álláspontra helyezkedni, ezért inkább külön-külön járultak Reding biztos elébe. A mobilcégek több ponton nem értettek egyet, ám a legnagyobb nézeteltérés az északi és a déli mobilvállalatok között húzódik. Ennek oka, hogy az idegenforgalom leginkább Európa déli fertályára irányul, így ezek azok az országok azok, melyek a legtöbbet profitálnak a roamingdíjakból.

forrás: www.bruxinfo.hu