Egyéb

Felszólalás az emberi jogok védelmében

Felszólalás az emberi jogok védelmében

2006. 02. 01.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim!


 „A zsarnokság a szabadság gyakorlóitól tart mindenekelõtt.”– a XIX. sz-i kubai függetlenségi harcok hõsének, José Martinak ez a gondolata ma ugyanolyan aktuális, mint megfogalmazásakor. Hozzátehetjük azt is, hogy a diktatúra saját ellenzékén túl a külföld „szabadság gyakorlóitól” is fél. Ezért különösen nagy a felelõsségünk nekünk, az európai demokráciák képviselõinek, amikor az egyik utolsó kommunista rezsimrõl tárgyalunk.
Személyes gondolatként pedig engedjék meg, hogy hozzátegyem: fiatal magyar politikusként különösen átérzem ezt a felelõsséget, mert generációmat szüleink és nagyszüleink egy, a Kubaihoz hasonló szocialista diktatúra ellenében nevelték fel egykor. Nekik is tartozunk most elveink határozott képviseletével.


Tisztelt Képviselõtársaim!

Mára világossá vált, hogy a Kubát sújtó gazdasági kényszerítõ intézkedések elmúlt évi feloldása nem hozta meg a kívánt eredményt. Csak arra késztette a kubai kormányzatot, hogy fokozza az elnyomást. A letartóztatások folyamatosak, 2005-ben harminc ellenzékit börtönöztek be politikai nézetei miatt, így mára 300 fõre tehetõ a sokszor embertelen körülmények között fogva tartottak száma. Nyugodtan elmondható tehát, hogy hamisak azok az ábrázolások, amelyek egy operett-diktatúráról és az azt vezetõ joviális szalonforradalmárról szólnak.
A külföld megfigyelõit eközben nem engedik beutazni az országba, amint arról legutóbb személyesen is tapasztalatot szereztem. Az elmúlt évben több EP képviselõtársammal egyetemben nem kaptam vízumot, hogy egy ellenzéki találkozón vegyek részt.
Ha eddig nem tudtuk volna, most megtanulhatjuk: a diktatúra – legyen jobb vagy baloldali – nem ismer kompromisszumokat. Emiatt sem támogathatjuk a megszorító intézkedések felfüggesztését.


Tisztelt Elnök Úr!

A történelem tanulsága egyértelmû. Az egykori szocialista blokk ellenzéki mozgalmai nem érhették volna el céljukat a Nyugat-Európai demokráciák ösztönzõ ereje nélkül. Most a mára újraegyesült Európán a sor, hogy erõt adjon mindazoknak, akik a demokrácia értékeit képviselik a diktatúra árnyékában.