Klímapolitika

Felelősségteljes eszközökre van szükség a klímacélok teljesítéséhez és az európai versenyképesség megőrzéséhez

2021. 03. 10.

Az Európai Parlament plenáris ülése ma szavazott a széndioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítását célzó mechanizmussal kapcsolatos álláspontjáról. Az új eszköz fontos szerepet tölthet be a klímavédelmi törekvések előmozdításában és az európai munkahelyek megőrzésében. Azonban ennek érdekében a javaslatot kidolgozó Európai Bizottságnak több szempontot is figyelembe kell vennie.

Az európai klímapolitika hatékonyabbá tétele, a zöld átállás előmozdítása, valamint a szénszivárgás kockázatának elkerülése mindannyiunk közös érdeke. Az új mechanizmus elősegítheti e célkitűzések teljesítését. Ehhez azonban három kitételnek meg kell felelnie.

Az új mechanizmus elsődleges feladata az európai vállalkozások és ipar védelme kell, hogy legyen. Olyan szabályozásra van szükség, ami a káros tevékenységek következményeit a szennyezőkkel és nem az emberekkel fizetteti meg.  Ez a méltányos átállás alappillére.

Szintén elengedhetetlen, hogy az új mechanizmus az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerével párhuzamosan működő struktúra formájában, a meglévő eszközök kiegészítésével, erősítésével, nem pedig azok aláásásával kerüljön kialakításra. Az új eszköznek összhangban kell lennie a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival, valamint az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival is. A kereskedelmi konfliktusok megelőzése kapcsán ez kiemelt fontossággal bír.

Végül a mechanizmus kidolgozása során kellő óvatosságra és körültekintésre van szükség. Az Európai Bizottságnak ezért alapos, iparágakra lebontott hatástanulmányokat kell készítenie, valamint konzultálnia kell az iparági szereplőkkel. Egy, az európai baloldal nyomására elsietett szabályozás vállalkozások százait és munkahelyek ezreit tenné kockára, ami a katasztrofális gazdasági hatásokon túl a zöld átállás társadalmi elfogadottságát is aláásná.