Kutatás-fejlesztés

Európai horizont: a világ legambiciózusabb kutatási és innovációs programja

2021. 02. 04.

Marija Gabriel, az innovációért felelős európai uniós biztos és Gyürk András európai parlamenti képviselő közös véleménycikke

A kutatás és az innováció elengedhetetlen gazdaságaink és mindennapi életünk létfontosságú fejlődéséhez, a váratlan válságok kezeléséhez és a rugalmasan ellenálló társadalmak kiépítéséhez. A kutatás az egyik legelső uniós szakpolitikai terület volt, amely átfogóan tudott reagálni a koronavírus okozta válságra. A Horizont 2020 programból egymilliárd eurót mozgósítottak új tesztelési módszerek, kezelések és oltóanyagok kifejlesztésének biztosítására. Kétségtelen, hogy az elkövetkező hónapokban és években a tudománynak minden eddiginél fontosabb szerepe lesz az egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívásokra adott közös válaszunk meghatározásában.

A 95,5 milliárd eurós költségvetéssel és korszerű eszközkészlettel ellátott Európai horizont program a világ legtekintélyesebb kutatási és innovációs programjává fog válni. A program az európai polgárok bevonásával lett kidolgozva annak érdekében, hogy megfeleljen elvárásaiknak és szükségleteiknek. Ennek köszönhetően a becslések szerint az Európai horizont program által befektetett minden euró akár 11 eurós GDP-nyereséget, valamint a kutatás és fejlesztés területén 2027 végéig akár százezer új munkahelyet is biztosíthat.

A program az Európai Kutatási Tanácson keresztül továbbra is erőteljesen támogatni fogja a felderítő kutatást. A Marie Skłodowska-Curie Actions révén több fiatalt fog arra ösztönözni, hogy a kutatói pályát válassza, emellett pedig fejleszti a világszínvonalú kutatási infrastruktúrákat. Mind az Európai Kutatási Tanács, mind a Marie Skłodowska-Curie Actions segíteni fogják, hogy Európa világviszonylatban is vonzó legyen a tehetséges kutatóknak.

A globális kihívások teljes skáláját lefedő hat klasztere révén az Európai horizont program lendületet ad a tudásfejlesztésnek és az áttörést hozó innovációnak az olyan területeken, mint az egészségügy, az éghajlat, a digitális gazdaság, az energia és a mobilitás, az élelmiszerek, a mezőgazdaság és a biológiai sokféleség, a kultúra, a kreativitás, a polgári biztonság, az ipar és a világűr. Az egészségügyi klaszter például olyan kihívásokkal fog foglalkozni, mint a koronavírus-világjárvány, a klinikai vizsgálatok kiterjesztése, az oltóanyagok, a kezelések és a diagnosztika, valamint a kutatási eredmények népegészségügyi intézkedésekbe való átültetése.

Az Európai horizont programban első alkalommal válik igen hangsúlyossá az, hogy teljeskörűen kihasználjuk a kulturális és a kreatív ágazatokhoz kapcsolódó kutatásban és innovációban rejlő lehetőségeket, valamint ezen ágazatoknak az európai innovációhoz való hozzájárulását. Európa kulturális gazdagságának megőrzése és előmozdítása érdekében a program előirányozza a kulturális örökség digitális együttműködési terének létrehozását.

Ezenfelül a program támogatja a kulcsfontosságú értékláncokban szükséges strukturális innovációt, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a kritikus területeken megvalósuljon Európa technológiai szuverenitása. A fenntartható gazdasági növekedés és gazdaságunk versenyképessége csak a kutatásba, az innovációba és a technológiába történő beruházásokkal biztosítható. Az olyan egyedi, interdiszciplináris eszközök révén, mint az európai missziók és az európai partnerség, az Európai horizont program a kutatás hatásaira fog fókuszálni.

A missziók ambiciózus, határidőhöz kötött, elérhető célkitűzések megvalósítására fognak összpontosítani a közös európai érdekekkel kapcsolatos eredmények elérése érdekében. Céljuk 2030-ig hárommillió életet megmenteni a rákbetegségektől, klímasemlegessé tenni száz várost, biztosítani az óceánok, a tengerek és a belvizek, illetve a talaj és az élelmiszerek egészségét, valamint a régiók éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét. A magánszektor és a közszféra közötti európai partnerségek terén alkalmazott stratégiai megközelítés továbbá segíteni fogja, hogy azok illeszkedjenek a tagállami és ipari beruházásokhoz az olyan stratégiai területeken, mint az energia, a közlekedés, a biológiai sokféleség, az egészségügy, az élelmiszerek és a körforgásos jelleg.

A program most először tartalmaz egy új, különálló pillért a diszruptív innovációk támogatására. Az Európai Innovációs Tanács (EIC) támogatni fogja a legfejlettebb, áttörést jelentő innovációk piacra kerülését. Az EIC – az oktatás, a kutatás és az innováció tudásháromszögének integrációját elősegítő Európai Innovációs és Technológiai Intézettel szinergiában – segíteni fogja az átfogó európai innovációs környezet létrejöttét.

A tudás- és technológiafejlesztésnek nincsenek területi határai, ezért az Európai Kutatási Térség megerősítésével és a részvevők körének bővítésével az uniós tagállamok nagyobb támogatást fognak kapni a nemzeti kutatási és innovációs potenciáljuk optimális kihasználására irányuló erőfeszítéseikhez. Ebből a célból javaslat született a program költségvetésének növelésére, amely a javaslat értelmében, meghaladva a Horizont 2020 keretprogram költségvetését, a teljes költségvetés 3,3 százalékát tenné ki.

A tudomány egyre inkább jelen van életünk minden területén. Az Európai horizont program kulcsfontosságú ösztönző lesz az innováció fellendítésében, amely hozzá fogja segíteni Európát, hogy a korábbinál erősebben, a zöld és a digitális kettős átállás felgyorsítására készen hagyja maga mögött a Covid–19-válságot. A kutatók és a fejlesztők bevonásával az Európai horizont program hozzá fog járulni ahhoz, hogy jövőnket az európai polgárok várakozásai szerint alakíthassuk.