Energetika

Energiaunió: versenyképes árak, infrastrukturális fejlesztések, diverzifikáció és energiahatékonyság

2015. 11. 10.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Szakbizottság a mai napon nagy többséggel megszavazta az Energiaunióról szóló parlamenti jelentést. A jelentés az elhúzódó tárgyalások miatt az eredeti ütemtervhez képest késéssel született meg. Mivel ez a stratégia képezi a keretét a következő években a Bizottság által kidolgozandó számos kiemelkedő fontosságú energetikai szabályozásnak, a Parlament véleményalkotása rendkívül időszerű.

Az Európai Parlament Energiaunióról szóló jelentésének néppárti felelőse, Gyürk András hangsúlyozta: „A Parlament iránymutatása alapján lehetővé válhat, hogy a fogyasztók, a vállalkozások versenyképes áron jussanak energiához a jövőben”.

A szakbizottság által megszavazott jelentés prioritásként kezeli az ellátásbiztonság növelését, az infrastruktúra fejlesztést, a minél magasabb diverzifikáció elérését, az egységes belső piac mihamarabbi megvalósítását, az EU vezető szerepének megőrzését a megújuló energia K+F területen, az energiahatékonyságban rejlő lehetőségek minél jobb kihasználását.

Az egyeztetések során a pártok közötti legnagyobb vitát a nem-konvencionális gázkitermelés, és ezen belül is a hidraulikus repesztés témája okozta. A tárgyalások során sikerült biztosítani a jelentés szövegében, hogy az említett technológia a legmagasabb környezetvédelmi és egészségügyi sztenderdeknek feleljen meg, ugyanakkor tagállami hatáskörben maradjon a tevékenység engedélyezése.

A jelentésről a Parlament plenáris ülése várhatóan decemberben fog szavazni.