Egyéb

Az Európai Parlament elfogadta a számítási felhőről szóló jelentést

Az Európai Parlament elfogadta a számítási felhőről szóló jelentést

2013. 12. 10.

 A számítási felhő teljes körű fejlesztése stratégiai jelentőségű a digitális egységes piac megvalósításában. A vállalatok egyre inkább tudatában vannak annak, hogy jelentős  termelékenységnövekedést érhetnek el az üzleti alkalmazásokhoz való internetes hozzáférés növelése révén. Az Európai Bizottság becsült adatai szerint 2014-re a felhőalapú szolgáltatásokból származó bevétel elérheti a 148,8 milliárdot és a szerverek összes munkaterhelésének 60 %-a virtualizált lesz.

A felhő gazdasági és kereskedelmi kilátásai valóban ígéretesek, így üzleti szempontból is indokolt annak fejlesztése.
A felhőhöz kapcsolódó infrastruktúra létfontosságú: az erős vezetékes és mobil távközlési hálózatok előfeltételei a felhőben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásának.
A számítási felhő stratégia számos olyan szempontot érint, amelyek növelik a harmonizáció igényét. Fontos a széles sávú hálózatok kiépítése; a spektrumkiosztás, a fogyasztóvédelem, a szellemi tulajdonhoz fűződő jog, az adatvédelem, az egyedi termékszabályozások és a fizetési ügyletek terén meglévő valamennyi akadály leépítése.
 
Az elfogadott jelentés három pontot emel ki.
 
Mindenek előtt egyszerűsíteni kell a szabványok rendszerét. Biztosítani kell a felhasználók számára a gyors és biztonságos felhőszolgáltató váltás lehetőségét. A teljes körű hordozhatóság, a nagyfokú interoperabilitás elengedhetetlenek. Ki kell küszöbölni a felhasználó szolgáltatókhoz kötöttségét. Mivel a felhőre vonatkozó szabványok lényegüknél fogva globális jellegűek, és a világ egyetlen térsége sem alkalmazhat elszigetelten alkalmazandó szabványokat. Európának arra kell összpontosítania, hogy a világpiacon a lehető legnagyobb mértékben növelje a lehetőségek számát kkv-i és fogyasztói számára. Olyan szabványokra van szükségünk, amelyek világszintű szabványokká válhatnak.
 
Másodszor,biztonságos és tisztességes szerződési feltételeket kell teremteni minden érintetteknek.
 
Harmadszor, elő kell mozdítani a közszféra vezető szerepét az európai számításifelhő-partnerség révén. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a közigazgatási szervek mihamarabb végrehajtsák a „digitális átállást. Az elfogadott jelentés szerint a közszférának – ideértve magát a Bizottságot – vezető szerepet kell vállalnia ebben, így a polgárok is élvezhetnék az egyszerűbben elérhető szolgáltatások nyújtotta előnyöket, például e-egészségügyi, e-oktatási és e- közlekedési szolgáltatásokat.
 
 
A számításifelhő-partnerség üdvözlendő eszköze az  uniós versenyképesség javításának, illetve a foglalkoztatás növelésének. Ugyanakkor számos összetett kérdés tisztázására van szükség, ilyen például a piaci fejlődés lehetséges hiánya, a belső biztonsági szempontok tisztázása, illetve elengedhetetlen egy, az uniós intézményekre vonatkozó stratégia kidolgozása.