Egyéb

Az energiaellátás biztonsága

Az energiaellátás biztonsága

2005. 07. 05.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselõtársaim!
A villamos energiával, ezzel a különleges áruval szemben, a felhasználók általában két elvárást támasztanak: legyen olcsó és a kívánt idõben, minõségben és mennyiségben álljon rendelkezésre. Így vannak ezzel az Unió polgárai is: garantált ellátásbiztonságot várnak el a gazdaság versenyképességét és a háztartási fogyasztók teherbíró képességét nem veszélyeztetõ stabil árak mellett.

Tisztelt Képviselõtársaim!
Tegyük fel, tehát a kérdést: eleget tesz-e az elõttünk fekvõ direktíva ennek az elvárásnak?
Önmagában bizonyára nem. De jó esély van arra, hogy a verseny és a fenntarthatóság szempontjait szem elõtt tartó, már tárgyalt, és a jövõben tárgyalandó szabályokkal és célkitûzésekkel összhangban, a helyes irányban teszünk most egy lépést.

Bizonyára egyetértünk abban, hogy ezeknek a szempontoknak az összehangolása nem könnyû feladat. De egyet kell értenünk abban is, hogy az ellátásbiztonság, a reális ár, és a fenntarthatóság érvényesítésére nagy szükség van, mert sok európai polgár ma még nem érzi az egységesülõ piac nyújtotta elõnyöket.

Erre bizonyára sok példát tudnánk említeni. Engedjék meg, hogy én ilyen példaként ide idézzem most Közép-Kelet Európa nem ritkán 40-50 évnél is öregebb termelõblokkjait, vagy éppen azt a tényt, hogy egy magyar polgár vásárlóerõ egyenértéken számolva ma kétszer, háromszor annyit fizet az áramért, mint egyes régebbi tagállamok polgárai.

Tisztelt Képviselõtársaim!
Ez a direktíva esély. Esély az átviteli hálózati kapacitás bõvítésére, esély újabb, a határokon átnyúló kapcsolódások kiépítésére, esély a termelési kapacitások megújulására.
Ezt az esélyt, azonban még meg kell ragadni, hogy az újabb szabályozás ne megnövekvõ adminisztrációt, ne egyre bonyolultabb engedélyeztetési eljárásokat, egyszóval ne plussz terhet, hanem valódi segítséget jelentsen az iparág, és végsõ soron a fogyasztók számára. A fogyasztók, a mi választóink ugyanis, – és engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, amivel elkezdtem – biztos és fenntartható energiaszolgáltatásra vágynak, megfizethetõ, reális áron. Ennél kevesebbel, tehát mi sem érhetjük be.

Köszönöm a figyelmet.