Egyéb

A radioaktív hulladékok biztonságos szállításáért

A radioaktív hulladékok biztonságos szállításáért

2006. 07. 04.

A felszólalás teljes szövege:

Tisztelt Képviselõtársaim!


 Az Euratom szerzõdés 31. és 32. cikke az egészségrõl és a biztonságról szólva azon túl, hogy alapot biztosít például a most módosításra kerülõ jogszabálynak, egyben kötelezettséget is jelent számunkra. Az európai polgárok egészségét és biztonságát szem elõtt tartva "karban kell tartanunk" a nukleáris szabályozást. A Seppänen jelentés elfogadásával meggyõzõdésem szerint eleget teszünk ennek a kötelezettségünknek és hatékonyabbá tesszük a 92/3-as Euratom irányelvet.
 Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a szabályozás több tekintetben is a helyes középúton halad:

– Biztosítja a radioaktív hulladék és most már az újrafeldolgozásra szánt fûtõelemek pontos nyomon követését, de nem alkalmaz indokolatlan szigorításokat.

– Garantálja a polgárok biztonságát, de ennek áraként nem ró aránytalan terheket a gazdasági szereplõkre.

– Kiterjeszti ugyan a szabályozás hatályát, de nem szakít a szubszidiaritás elvével, azaz bár az új szabályozás új garanciákat ad az emberek kezébe, a tagországok továbbra is felelõsek maradnak a nemzeti sajátosságoknak megfelelõ szabályozásért és az annak végrehajtását szavatoló hatóságok mûködtetéséért.

 Ez utóbbi tétel azonban azt is jelenti, hogy a biztonság stabil alapjául szolgáló jogszabály közös finomítása mellett a felépítményt jelentõ nemzeti hatóságok hatékony mûködtetésére is szükség van ahhoz, hogy az Európai Unió minden polgára élvezhesse az új irányelv által nyújtott nagyobb biztonságot.
 Mindennek kiemelt jelentõsége van Európa energiaellátásának jövõje szempontjából is, mert ennek a komplex mûködésnek a sikere az emberek nukleáris energia iránti bizalmának is a kulcsa.