Delegációs ügyek

Nézőpont – Szabad Európa Gyakornoki Program 2015

Nézőpont – Szabad Európa Gyakornoki Program 2015

2014. 09. 26.

A program célja:
Lehetőséget teremteni fiatal magyar szakemberek és felsőoktatásban tanuló hallgatók
számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről,
valamint betekintést nyerjenek az Európai Néppárt és a Szövetség európai parlamenti
delegációjának munkájába.
A program felépítése:
A gyakornokság 4 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A
gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a
brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a
törvényhozási időszakban kerül sor 2015 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett
beosztás szerint.
Részvételi feltételek:
 • magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
 • 21-30 év közötti életkor
 • legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
 • két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
 • alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
 • a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

A pályázás menete:
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
 • diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
 • 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől, ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
 • motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért
 • szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
 • rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:
 1. Ön szerint melyek az európai uniós tagállamok közötti külpolitikai törésvonalak az ukrajnai válság kapcsán?
 2. Ön szerint melyek az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás előnyei és hátrányai?
 3. Ön szerint melyek az euroszkeptikus pártok európai választásokon tapasztalt megerősödésének okai és lehetséges következményei az Európai Unióra nézve?
A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek,
melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.
Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt ösztöndíjban részesülnek.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. október 24. (péntek)

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni: Fodor Csaba – Nézőpont Intézet – „Szabad Európa Pályázat” 1054 Budapest, Alkotmány utca 15.