Energetika

Lezárult az egyeztetési folyamat az Energiauniós európai parlamenti jelentésről

2015. 10. 16.

A pártok képviselői az október 12-i héten sikeresen megállapodtak a kompromisszumos módosító javaslatokról.

Hosszú tárgyalási folyamat után Marek Gróbarczyk (ECR) jelentéstevő irányításával a pártok felelősei –  Gyürk András (EPP), Flavio Zanonato (S&D), Morten Helveg Petersen (ALDE), Neoklis Sylikoitis (GUE), Claude Turmes (VERTS/ALE), Jean-Luc Schaffhauser (ENF) – megállapodtak a kompromisszumos módosító javaslatokról. Mivel a tárgyalások elhúzódtak, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Szakbizottság csak a 2015. november 10-i ülésén szavaz a jelentésről. A plenáris ülés napirendjére várhatóan decemberben kerül fel a jelentés.