Egyéb

Kérdések az Európai Bizottsághoz a Déli Áramat Szerződés ügyében

Kérdések az Európai Bizottsághoz a Déli Áramat Szerződés ügyében

2008. 09. 23.

A képviselő a versenyjogi biztoshoz intézett írásbeli kérdésében az iránt érdeklődött, hogy a magyar kormány által aláírt szerződés összhangban van-e a közösségi versenyjoggal, illetve hogy érkezett-e előzetes bejelentés a Bizottsághoz a szerződés aláírását megelőzően. Gyürk András egyúttal feltette a kérdést: a megállapodás az Európai Bizottság szerint összhangban van-e az állami támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályokkal?
 
A versenyjogi biztos válaszában kifejtette: az Európai Bizottság nem rendelkezik elég információval ahhoz, hogy egyértelműen állást foglaljon a fenti kérdésben. Neelie Kroes asszony úgy fogalmazott, meg kell vizsgálni a szerződéses feltételeket, hogy értékelni lehessen, vajon az ügylet révén az említett vállalkozások által közösen irányított, független jogalany jön-e létre.
 
A Déli Áramlatról szóló megállapodásban a magyar fél kötelezte magát arra vonatkozóan, hogy a létrejövő társaságot a legkedvezőbb vám- és adó feltételekben részesíti. Gyürk András ennek kapcsán írásban kérdezte meg Kovács László adóügyi biztost arról, hogy a szóban forgó rendelkezés összhangban van-e az érvényben lévő közösségi jogszabályokkal.
 
Kovács László válaszában kifejtette: "A Bizottságnak nincs tudomása Magyarország és Oroszország azon megállapodásáról, amelyet a Tisztelt Képviselő Úr említ." Ilyen ügyben nem történt előzetes konzultáció a Bizottsággal, és a szóban forgó tagállam nem kért ilyen irányú eltérési lehetőséget". Kovács László levelében hozzátette: "a Bizottság tovább fogja vizsgálni az ügyet. Ennek érdekében felkértük a szóban forgó tagállamot, hogy szolgáltasson részletes információkat a megállapodásról".