Gyürk András felszólalása az Energiaunió stratégiai keretjavaslatról