Egyéb

Az energiafogyasztók védelmében: elfogadták Gyürk András előterjesztését

Az energiafogyasztók védelmében: elfogadták Gyürk András előterjesztését

2008. 05. 07.

Az Energiafogyasztók Európai Chartájáról szóló szakbizottsági vélemény aktualitását az adja, hogy miközben számos előírás született az energiafogyasztók védelme érdekében, azokat sok esetben nem tartják be. Ez a látlelet a magyar fogyasztókat tekintve különösen igaz. Az érdemi párbeszéd nélkül elfogadott új villamos-energia törvény teljesen átláthatatlan viszonyokat teremtett, nagyban növelve a lakosság és a vállalkozások kiszolgáltatottságát. A fogyasztók mind a mai napig homályos ismeretekkel rendelkeznek a szolgáltatóváltás feltételeiről, valamint az őket megillető jogokról. Egyetlen viszonyítási pontjuk az áramszámla, valamint az azon szereplő, szüntelenül növekvő összegek. A fentiek miatt a Gyürk András által előterjesztett véleményben hangsúlyos szerepet kapott az információhoz való hozzáférés joga.
 
A fideszes politikus véleményében egyúttal emlékeztet arra, hogy az európai energiapiacot továbbra is a monopóliumok nagy száma jellemzi. Mindez korlátozza a választás szabadságát, így erősíti a kiszolgáltatottság érzetét. Gyürk András szerint éppen ezért a fogyasztóvédelmi intézkedések nem hozhatják meg a kívánt eredményeket az egységes, valódi versenyen alapuló energiapiac megteremtése nélkül.
 
Az energiafogyasztók védelme már csak azért is kiemelt figyelmet érdemlő feladat, mivel az energiaárak elszabadulása a szegénység egyik legfontosabb előidézője lehet. Az Ipari Bizottság által elfogadott vélemény egyik sarkalatos pontja , hogy a tagállamok tegyenek lépéseket a leginkább kiszolgáltatott fogyasztók körének pontos meghatározása, valamint hathatós védelme érdekében. Gyürk András meggyőződése szerint az energiapolitikai döntéseket mindenekelőtt a lakosság elégedettségének tükrében kell vizsgálnunk. Éppen ezért korántsem mindegy, hogy a fogyasztók védelmének milyen kereteket biztosítunk – vélekedett a politikus.