News

Minden magyar régiónak jusson az Ifjúsági Garancia kezdeményezésből!

Minden magyar régiónak jusson az Ifjúsági Garancia kezdeményezésből!

2013. 04. 23.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata alapján felállítandó új, mintegy 3 milliárd eurós, Európai Ifjúsági Garancia nevet viselő pénzügyi forrásra eredetileg csak azon régiók pályázhattak volna, ahol a fiatalok munkanélkülisége meghaladja a 25%-ot. E magas korlát miatt több magyar régió eleve nem tudott volna pályázni ezen forrásokra. Ezt az értéket a szocialista frakció – spanyol befolyásra – legfeljebb 22,5%-ra vitte volna le, amely révén a 2011-es EUROSTAT adatok alapján egyértelműen a spanyol válságrégiók élvezhettek volna előnyt a forrásokhoz való hozzájutáskor.

A Kósa Ádám által beadott és végül a végleges kompromisszum alapjául szolgáló módosító indítvány azonban lehetővé teszi, hogy valamennyi – már a spanyol válságrégiókénál alacsonyabb fiatalkori munkanélküliségi mutatóval rendelkező – magyar régió is nagyobb eséllyel részesülhessen a forrásokból, jobban megvédve a magyar pályakezdő fiatalokat európai forrásból. Az egyeztetések során Kósa Ádám vezetésével és Őry Csaba néppárti koordinátor támogatásával került be a javaslatba a képesítést nem szerzett fiatalok támogatása is, ami szintén előnyös hazánk számára.
 
Háttér: Az Európai Parlament jelenleg tárgyalásokat folytat az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselőivel a következő hétéves, az európai uniós alapokból és pénzügyi eszközökből finanszírozott kohéziós politikáról. Az EP álláspontját egy un. keretmandátum rögzíti, amelyet az EP többsége egy bonyolult, belső egyeztetési folyamat eredményeként fogadott el tavaly nyáron. Ez a keretmandátum került most módosításra a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által az Európai Szociális Alap vonatkozásában, így az elfogadott módosítást még el kell fogadtatni a másik két uniós tárgyalópartnerrel is.