Rendezvények

Írásbeli nyilatkozat az iskolai hátrányos megkülönböztetés ellen

Írásbeli nyilatkozat az iskolai hátrányos megkülönböztetés ellen

2023. október 01.

Helyszín:

Idő: 2023. október 01. |

Gyürk András írásbeli nyilatkozatot csatolt az európai ombudsman 2005. évi tevékenységéről szóló jelentés európai parlamenti vitájához.  A nyilatkozat teljes szövege:

Diamandouros úr 2005. évi tevékenységéről szóló jelentése kapcsán egy olyan ügyre szeretném felhívni a figyelmet, amelyről az Európai Parlament idén már elfogadott egy állásfoglalást.

2005-ben az európai ombudsman különjelentést küldött a Parlamentnek, mivel jogtalan megkülönböztetést fedezett fel az EU személyzetének speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekeket nevelő tagjai eltérő pénzügyi kezelésében. Ajánlástervezetében arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy azoktól a szülőktől, akiknek speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekeit fogyatékosságuk foka miatt kizárják az Európai Iskolákból, ne követeljék meg az oktatási költségekhez való hozzájárulást. A Parlament állásfoglalásban hívta fel a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az esélyegyenlőség elvét.

A szükséges lépések azonban elmaradtak, hiszen sajnos az őszi beiskoláztatás során is előfordult olyan eset, hogy megtagadták egy speciális nevelési igénnyel rendelkező diák felvételét. Az emberi jogok tiszteletben tartását nélkülöző gyakorlat miatt több család szétszakítva él, és Brüsszel –gyakran az európai intézmények – elhagyására kényszerül.

Az Alapjogi Chartában és az EK Szerződésben rögzítettek szerint, az oktatatáshoz való jog, az esélyegyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés bármely esetének tilalma az Unió jogrendjének elvi alapjait képezik. Arra kérem ezért az Európai Bizottságot, hogy tekintettel az ombudsmani ajánlásra, és a parlamenti állásfoglalásra, az európai eszmék szellemében teremtse meg a speciális nevelési igényű gyermekek egyenlő oktatási feltételeit.