Rendezvények

Gyürk András szót emelt az illegális magyarországi szemétlerakások ellen

Gyürk András szót emelt az illegális magyarországi szemétlerakások ellen

2021. February 25.

Location:

Time: 2021. February 25. |

Gyürk András a hulladék keretirányelv felülvizsgálatáról szóló vitában szót emelt a Németországból érkezett és Magyarországon illegálisan tárolt kommunális hulladék ellen

Tisztelt Elnök Úr!


Magyarországról nézve sajnos váratlan aktualitása lett a hulladék keretirányelv felülvizsgálatáról szóló mai vitának. Az elmúlt hetekben a magyar rendőrség a hulladékgazdálkodás rendjének többrendbeli megsértése miatt indított eljárást Németországból illegálisan Magyarországra szállított és ott lerakott nagy mennyiségű hulladék miatt. 
Ez a cselekmény természetesen már ma is a jogszabályokba ütközik, de egyben rávilágít a hatékony és átfogó európai szabályozás szükségességére is. Egy olyan szabályozáséra, amely a kötelező újrahasznosítási irányszámokon túl figyelembe veszi a tagállamok és régiók eltérő lehetőségeit és adottságait is.
 
Ezen az alapon három szempontot szeretnék a mostani vitában figyelmükbe ajánlani:

  • A hulladékhierarchia mellet figyelembe kell venni az adott hulladék egyes hierarchiaszinten való kezelésének társadalmi költségeit is. A hulladékhierarchia alkalmazása így a környezeti előnyökön túl hozzájárulhat a természeti erőforrások hatékony felhasználásához és az energiafüggés csökkentéséhez is.
  • Hangsúlyozni kell a közelség és az önellátóság elvét, mivel a hulladékszállítás és különösen a veszélyes hulladékok szállításának növekvő mérete jelentős környezeti problémákat okoz.
  • Célszerű lenne, ha a piackonform eszközök teret nyernének hulladékgazdálkodás szabályozásában. Bár a technikai előírások (pl. határértékek) sok esetben elkerülhetetlenek, fokozottabb szerepet lehetne szánni a hulladéktermelés külső gazdasági költségeit internalizáló díjaknak.

Bízom benne, hogy a fenti szempontok figyelembevételével is megalkotásra kerülő   irányelv eredményeképpen senkinek sem kell majd attól tartania, hogy lakóhelyéből váratlanul szemétlerakóhely létesül.