Rendezvények

Antall József öröksége tovább él Európában

Antall József öröksége tovább él Európában

2021. February 28.

Location:

Time: 2021. February 28. |

Antall József miniszterelnök halálának 20. évfordulója alkalmából a Magyar Néppárti Képviselőcsoport nevében Tőkés László, a képviselőcsoport tiszteletbeli elnöke, Szájer József, a néppárti frakció alelnöke, valamint Gyürk András delegációvezető koszorút helyezett el Antall József írógépénél, a néhai kormányfőről elnevezett európai parlamenti épület bejáratánál. Tőkés László és Gyürk András beszédükben méltatták Antall József munkásságát, felidézve a volt kormányfőnek a rendszerváltásban és a nemzetegyesítésben betöltött elévülhetetlen érdemeit. A koszorúzást követően a rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.

 

 

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport ezúton is tiszteletét fejezi ki a volt kormányfő életpályája és munkássága iránt. Antall József egykori miniszterelnök a XX. század-végi Európa egyik igaz, meghatározó államférfija volt. Antall József életét és tevékenységét mindvégig meghatározták azok az elvek és értékek, amelyekre Európa és az Európai Unió épül: a kereszténység, a demokrácia iránti elkötelezettség, a hazaszeretet, a nemzetek közötti együttműködés.

Antall József miniszterelnöksége alatt Magyarország visszatérhetett az európai nemzetek közösségébe. A néhai kormányfő kezdeményezője volt a Varsói Szerződés megszüntetésének, elindította a visegrádi együttműködést és előkészületeket tett az ország uniós csatlakozására. Magyarország méltán büszke arra, hogy Antall József az egyetlen olyan rendszerváltáskori közép-európai politikus, akiről az Európai Parlament egyik épületét elnevezték.

Antall József és kormánya a rendszerváltást követő nehéz időszakban kísérelte meg lerakni a magyar demokratikus intézményrendszer alapjait és átalakítani az ország államigazgatási, gazdasági és szociális rendszerét. Halála miatt munkája részben befejezetlen maradt. Életpályája, hazája iránti elkötelezettsége azonban mind a mai napig példamutatásul szolgál a felnövekvő generációk számára. Szellemi öröksége mindmáig tovább él nem csak Magyarországon, hanem Európában is.